Flere utenlandsadopsjoner i 2009

Det ble adoptert flere barn fra utlandet i fjor enn i 2008, men antallet har likevel gått kraftig ned de siste årene.