• Fagforeningen til de ansatte i bakkeselskapet har foreløpig ikke pekt ut noen alternativ dato for eventuelle nye aksjoner eller reaksjonsmåter. Kyrre Lien, Scanpix

SAS-aksjon er utsatt

Gå sakte-aksjonen som de ansatte i SAS Ground Services truet med fra onsdag, er utsatt inntil videre.