Postbanken forsvinner i 2011

Postbanken forsvinner og kundene blir overført til DnB NOR.