Gjør opp status etter tapt laksedom

Dommen i Flatanger settefisk-saken kan få konsekvenser for hvordan Fiskeridirektoratet og Økokrim vil håndtere saker om rømming fra oppdrettsanlegg i framtida.