• Colourbox

Svangerskapsforgiftning reduserer brystkreftfare

Forskningssamarbeid med USA gir resultater: Stein Tore Nilsen kan slå fast at svangerskapsforgiftning reduserer framtidig risiko for brystkreft både hos mor selv og hennes barn.