Kan åpne sensitive opplysninger for titusener

Datatilsynet er svært kritisk til Helsedepartementets forslag om å opprette et landsomfattende system for pasientjournaler som gir fri tilgang for ansatte innen ulike deler av helsesektoren.