Nav sier nei til tiltak mot barnebortføring

Nav sier nei til forslaget om at foreldre som bortfører sine barn fra Norge skal miste all trygd, bidrag og sosialhjelp.