• Håkon Skarshaug trener sammen med resten av laget på sikring som en del av den avsluttende øvelsen før de reiser til Afghanistan. Språkproblemer i samarbeidet med latviske styrker kan by på problemer. Scanpix

- Språkproblemer gir økt risiko for norske soldater

Det er ikke bare opprørere og landminer som vil utgjøre en risiko for norske soldater i Afghanistan. Manglende språkkunnskaper internt i ISAF skaper hodebry for stabiliseringsstyrken.