Matmaktutvalg ber om mer tid

Utvalget som utreder maktforholdene i dagligvaremarkedet, blir ikke ferdige til 1. november som planlagt.