Anlegg for farlig avfall anmeldt for lovbrudd

Farlig avfall ble håndtert i strid med regelverket ved 123 av 149 kontrollerte mottaksanlegg.