Sterke reaksjoner på påstått bevisjuks

Flere medlemmer i justiskomiteen på Stortinget krever granskning av Treholt-saken, hvis nye opplysninger om forfalskede bevis stemmer.