Advarer mot å senke støtten til palestinerne

Forventningene til de nye samtalene mellom Israel og palestinerne er i utgangspunktet lave. Kirkens Nødhjelp advarer mot å begrense den økonomiske støtten til palestinerne dersom fredsframstøtet ender med fiasko.