Teleselskap sponser Dagbladet

Mandag vil Dagbladet koste 5 kroner istedenfor 15 kroner fordi et stort teleselskap sponser hele opplaget på 130.000 aviser.