Sverige: 60-80 har fiktiv identitet

I Sverige er terskelen for å få fiktiv identitet lavere enn i Norge.