Uenig regjering kan sende ulvesaken til Stortinget

SV og Senterpartiet blir trolig ikke enige om rovdyrforliket innen nyttår. Dermed kan spørsmålet om antall ulv og bjørn i Norge avgjøres i Stortinget.