Folket vil ha strengere regler for salg av tobakk

Halvparten av den norske befolkningen ønsker å heve aldersgrensen på tobakk til 20 år, viser en fersk undersøkelse.