Nav-smekk fra Sivilombudsmannen

Sivilombudsmannen fastslår at Nav ikke hadde rett til å kreve tolv pasientjournaler utlevert fra en fastlege på Steinkjer.