Krever mer kunnskap om olje i nord

Krefter i Senterpartiet vil ha mer kunnskap om de positive følgene av oljeutvinning i nord. Spørsmålet om konsekvensutredning kan komme opp på nytt.