• Geir Sveen

Betre rekkverk kan berga fleire liv

Noko av det mest effektive og rimelegaste som kan gjerast for å få ned dødstala på vegane er utbetring av rekkverk og sideterreng.