Klimakvoter blir obligatorisk på flyreiser

Regjeringen innfører fra 1. januar 2012 klimakvoteplikt på alle flyreiser innen Norge, EU og EØS-området.