Stadig flere blir tatt for kjøp av sex

Stadig flere menn blir tatt for brudd på loven om kjøp av seksuelle tjenester. Politiet etterlyser nå en holdningsendring hos horekundene.