Flere vil jobbe så lenge som mulig

En fersk undersøkelse fra Nav viser at flere og flere eldre heller vil jobbe utover i 60-årene enn å pensjonere seg.