LO-forbund vil ha døgnåpen barnehage

Døgnåpne barnehager og gratis kjernetid for alle fire— og femåringer står øverst på ønskelisten til Fellesforbundet før neste års valgkamp.