Ni foreldre anmeldes for skolefravær i Oslo

Oslo kommune varsler at foreldrene til ni barn som ikke møtte til skolestart i høst, vil bli politianmeldt. For noen år siden var det atskillig flere foreldre som ble anmeldt.