Aktor: - Pensjonsreglene var ikke vanskelige

Til tross for en rekke uavklarte spørsmål, var regelverket til pensjonsordningen på Stortinget enkelt å forstå «i sin kjerne», sa førstestatsadvokat Elisabeth Roscher i sin prosedyre torsdag.