• Høgskolen i Oslo

Høyskole stopper kjønnsdelte møter

Høyskolen i Oslo vil ikke lenger stille lokaler til rådighet for IslamNets studentforening, etter et møte der kvinner og menn ble henvist til forskjellige innganger.