- Handlet aksjer anonymt fra utlandet

Økokrim har tatt ut tiltale for innsidehandel, økonomisk utroskap og skattesvik på 224 millioner mot Eltek-grunnleggeren Alain Angelil.