Håper tannstatus kan gi svar

Tennene til den døde som er funnet ved Hagatjern er analysert. Har Kripos tilstrekkelige data i sitt savnet-arkiv, kan politiet i løpet av et par dager få svar på om den døde var fra distriktet.