Utenlandske prostituerte vil gjerne ha vanlig jobb

Utenlandske prostituerte som opererer på det såkalte innemarkedet i Bergen ville gjerne tatt en vanlig jobb i Norge hvis de hadde hatt muligheter for det.