Blå Kors vil ikke ha penger fra Norsk Tipping

Hjelpeorganisasjonen Blå Kors, som blant annet behandler folk med spilleproblemer, sier nei takk til pengestøtte fra Norsk Tipping.