Krever svar etter kirurgsaken i Trondheim

Lederen av Stortingets helse— og omsorgskomité, Harald T. Nesvik (Frp), krever svar fra Bjarne Håkon Hanssen etter kirurgsaken ved St. Olavs hospital i Trondheim.