Ungdommen bedre enn sitt rykte

Ungdomsskolelever i dag trives bedre, skulker sjeldnere og krangler mindre med lærerne enn tidligere.