Sogneprest beklager oppfattelsen av homouttalelser

Sogneprest Helge Hartberg mener fortsatt at homofile sto for den første spredningen av hiv/aids-viruset. Men han beklager at dagens homofile har følt seg krenket av hans uttalelser.