Skjerpet vakthold rundt ambassadeansatte i Rabat

Norsk kritikk av sviktende marokkansk sikkerhet rundt det norske ambassadepersonellet i Rabat har åpenbart gjort sin virkning.