• Ikke siden 1986 har det omkommet så mange i husbranner.

68 døde i branner i år