Mener Norge fortsatt har en rolle å spille i Midtøsten