Intern gransking etter nestenulykke over Kristiansand