Starter sexspalte i menighetsblad

Pastor Søren Nielsen i Frikirken i Arendal har startet sexspalte i menighetsbladet. Han synes menighetens medlemmer bør nyte sex til fulle.