• Krekar ønsker at Strasbourg-domstolen vurderer om Norge har forbrutt seg mot tre artikler i menneskerettighetskonvensjonen - blant annet om han blir utsatt for umenneskelig behandling fra norske myndigheter. Ivan Kverme

Saksøker staten