Valgets kvaler for Bondevik

Velgerne har talt, og overlatt valgets kvaler til Kjell MagneBondevik. Han er jokeren i alle aktuelle alternativ for hvilkenregjering landet skal ha nå etter valget.