- UDI gir for korte frister

For tre dager siden fikk advokat Vahid Ala'i beskjed om at hans pakistanske klient ikke får bli i landet. Fristen for hjemsendelse går ut i dag.