Ikke en krone for sykehusene

Helseminister Tore Tønne vil ikke betale fylkene noe når staten overtar fylkene. Staten nøyer seg med å overta gjelda.