Stor økning i vold og sinnslidelser vår og høst

Det utøves mer vold i samfunnet i vårmånedene april, mai, juni og om høsten enn ellers i året. Det er også 20-30 prosent flere innleggelser for depresjoner, selvmord og telefoner til kontakttelefoner for barn og ungdom i disse periodene.