Varsler lovendring etter tap i Strasbourg

Regjeringen vil endre lovbestemmelsene som innebærer at en tiltalt som frifinnes i en straffesak, likevel kan dømmes til å betale erstatning.