Andersens forklaring en bærebjelke

Førstestatsadvokat Edward Dahl signaliserte torsdag i starten av sin prosedyre i Agder lagmannsrett at Jan Helge Andersens forklaring er bærebjelken i bevisrekken til påtalemyndigheten. Aktor betegnet Andersens forklaring som troverdig.