Journaliststrid om pressestøtten

Lederen og to styremedlemmer i Arbeiderbevegelsens Presseforbund (APF) retter sterk kritikk mot Norsk Journalistlag for ikke å underskrive oppropet mot kutt i pressestøtten.