NHO vil bli kvitt tillitsvald

NHO har bestemt seg for å gå rettens veg for å bli kvitttillitsmann i forpleiningsselskapet Eurest, Oddleiv Tønnessen.