Faglig kritikk av regjeringens jerv-vedtak

Regjeringen får faglig kritikk for beslutningen om å oppheve kjerneområdet for jerv i Sør-Norge.