Alle tippemidlene til idrett og kultur

Kultur og idrett får alle tippemidlene fra nyttår. Forskning, som til nå har fått en tredel av pengene, skal sikres gjennom en dobling av forskningsfondet.