Statlige ansatte ut til kommunene

Mange statlige ansatte hos fylkesmannen må regne med å skifte jobb og flytte på seg, dersom regjeringens opplegg til ny fordeling av oppgavene mellom stat, fylke og kommuner går gjennom.